V júni sme sa takisto vybrali v jeden krásny deň aj na parádny výlet do Tatier spolu s Veronkou a jej tatíkom. Išli sme pozrieť vodopád Skok a vyrážali sme zo Štrbského plesa. Výlet bol parádny a beno, ktorý sa niesol v nosiši, sa ukázal ako najlepší turista. Aj keď tatík s maminkou mali obavy, ako výlet zvládne, tak celú cestu čušal ako voš pod chrastou a v prestávkach kedy nedriemal, tak gúľal očami okolo seba, že čo sa to deje.